Image

UBEZPIECZENIE BAGAŻU

Ochrona Twojego bagażu rowerowego na wypadek jego uszkodzenia lub całkowitej utraty.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PARAMETRY

  • ochrona świadczona w związku z użytkowaniem dowolnego roweru (roweru własnego, pożyczonego, miejskiego itd.)
  • ochrona bagażu w razie uszkodzenia lub utraty w wyniku zdarzeń losowych, rabunku czy wypadku
  • do 10 ubezpieczonych osób na jednej polisie

Suma ubezpieczenia: do 10.000 zł
Składka obliczana jako procent wartości ubezpieczanego bagażu, dla zakresu terytorialnego:

• RP: 10%
• ŚWIAT: 13,35%

 Minimalna składka: 50zł

 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
  • ochrona świadczona w związku z użytkowaniem dowolnego roweru (roweru własnego, pożyczonego, miejskiego itd.)
  • ochrona bagażu w razie uszkodzenia lub utraty w wyniku zdarzeń losowych, rabunku czy wypadku
  • do 10 ubezpieczonych osób na jednej polisie
PARAMETRY

Suma ubezpieczenia: do 10.000zł
Składka obliczana jako procent wartości ubezpieczanego bagażu, dla zakresu terytorialnego:

• RP: 10%
• ŚWIAT: 13,35%

Minimalna składka: 50zł