Image

UBEZPIECZENIE OC
ROWERZYSTY

To Twoje zabezpieczenie na wypadek wyrządzenia komuś szkody w czasie jazdy rowerem np. uszkodzenie czyjegoś auta, potrącenie pieszego, spowodowanie wypadku.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PARAMETRY

ochrona świadczona w związku z użytkowaniem dowolnego roweru (roweru własnego, pożyczonego, miejskiego itd.)
ochrona w razie wyrządzenia szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich
aż do 10 ubezpieczonych osób na jednej polisie

Suma gwarancyjna: do 200.000 zł / każdy ubezpieczony

Składka dla zakresu terytorialnego:

• RP: od 18 zł
• ŚWIAT: od 56 zł

 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
  • ochrona w razie wyrządzenia szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich
  • aż do 10 ubezpieczonych osób przypisanych do 1 roweru
PARAMETRY

Suma ubezpieczenia: 100.000zł / każdy ubezpieczony

Składka dla zakresu terytorialnego:

• RP: 46zł
• ŚWIAT: 200zł